Bij totstandkoming van de methodiek UrbanSkills4U© is inhoudelijke bijdrage geleverd door middel van schriftelijke aanvullingen en feedback door:

- Cécile Chênevert, MSc en Mariska de Baat, MSc
Vakgroep Jeugdzorg & Opvoedhulp

Habri Bo Horizonte - Productgroep Urbanskills4U©
Postbus 720, 3000 AS Rotterdam

T: 06 263 383 24
E: us4u@stichting-hbh.org

KvK Rotterdam Nederland: 244.212.19
IBAN: NL58RABO0143712659
BIC Nummer: RABONL2U

Contactpersoon:
F.C. Bonafacia (opleider, ontwikkelaar).
BAMw geregistreerd.
Beroepsregistratienummer: 461002807

Train the Trainer

Trainingslicentie UrbanSkills4U©
Voor de professionals die het trainingsprogramma UrbanSkills4U© gaan geven verzorgen wij het opleidingstraject 'UrbanSkills4U©-Train the Trainer'.

De toelatingseis
Gelet op de trainingsspecificatie van het trainingsprogramma UrbanSkills4U© worden professionals op de volgende voorwaarden tot de workshop toegelaten:Het programma
Het trainingsprogramma bestaat uit achttien trainingsuren en vindt plaats in ca. zeven bijeenkomsten.

Onderwerpen
De volgende thema's komen aanbod:

Resultaat van de workshop
Inzicht verwerven in eigen gedrag/ houding als UrbanSkillis4U©-trainer en de effectiviteit daarvan verhogen.

Licentiehouder
Na het workshoptraject is de professional gecertificeerd als UrbanSkills4U©-trainer. Dit houdt in dat hij/ zij als zelfstandige trainer een licentie heeft op het gebruik maken van het trainingsprogramma UrbanSkills4U©. Gecertificeerde US4U©-trainers hebben recht op updates van trainingsmateriaal, en kunnen gebruik maken van ons netwerk van de US4U©-trainers en de samenwerkende bedrijven.

De ontwikkelaar van UrbanSkills4U©
UrbanSkills4U© is een product van BonConsult Training & Advies BV en ontwikkelt door F.C. Bonafacia.
Bij het ontwikkelen van de methodiekhandleiding is inhoudelijke bijdrage geleverd door middel van schriftelijke aanvulling en feedback door:
- Cécile Chênevert, MSc en Mariska de Baat, MSc.
Vakgroep Jeugdzorg & Opvoedhulp


Kosten
Het trainingsprogramma bestaat uit 18 trainingsuren en vindt plaats in ca. 7 bijeenkomsten. De kosten voor het workshoptraject 'Train the Trainer' per deelnemer bedraagt € 1.599,- inclusief de jaarlijkse licentiekosten ad € 299,-.