Bij totstandkoming van de methodiek UrbanSkills4U© is inhoudelijke bijdrage geleverd door middel van schriftelijke aanvullingen en feedback door:

- Cécile Chênevert, MSc en Mariska de Baat, MSc
Vakgroep Jeugdzorg & Opvoedhulp

Habri Bo Horizonte - Productgroep Urbanskills4U©
Postbus 720, 3000 AS Rotterdam

T: 06 263 383 24
E: us4u@stichting-hbh.org

KvK Rotterdam Nederland: 244.212.19
IBAN: NL58RABO0143712659
BIC Nummer: RABONL2U

Contactpersoon:
F.C. Bonafacia (opleider, ontwikkelaar).
BAMw geregistreerd.
Beroepsregistratienummer: 461002807

Jongerenhulporganisaties
>(Bureau Jeugdzorg, Jeugd en Jongeren welzijnswerk, Jeugdreclassering, Jeugdmaatschappelijk werk)

Het trainingsprogramma
UrbanSkills4U© is een trainingsprogramma voor 'moeilijk bereikbare jongeren' in de leeftijd van 16 tot 28 jaar. In negen ochtenden verdeeld over zes modules krijgen zij op basis van eigen ('streetwise'-)ervaringen de vaardigheden en tactieken aangereikt om een stevige herstart te kunnen maken in de samenleving.

'Moeilijk bereikbare jongeren'
Deze jongeren participeren niet of nauwelijks in de samenleving. Ze zijn niet ontvankelijk voor de traditionele hulpverlening en zijn hierdoor in eerste instantie moeilijk te motiveren om aan hun situatie te werken.

Waar hebben deze jongeren zoal mee te maken?
De LEEFGEBIEDEN waar UrbanSkills4U© alert op is:
Integratie met bestaande begeleidingsprogramma's
UrbanSkills4U© kan op zichzelf staan, maar kan eveneens worden aangeboden in een bestaand begeleidingstraject. Opvolging van de begeleiding dient in beide gevallen te worden gewaarborgd voor duurzaam resultaat.

Valt UrbanSkills4U© in een breder begeleidingsprogramma, dan denken wij mee over de meest optimale inbedding. Staat deze training op zichzelf dan hebben de trainers goed contact met opvolgende ketenpartners, onderwijsinstellingen of anderszins.

Voordelen van de training Inhoud van de training
Het volledige trainingsprogramma van zeven weken beslaat ca. 26 uren inclusief: nazorg, overdacht en overleg/afstemming met relevante actoren. De eerste vier trainingsdagen dienen aaneensluitend te worden aangeboden. De modules 3 tot en met 6 kan de opdrachtgever naar eigen planning verder invullen.Certificering
In principe ontvangt iedere deelnemer aan het trainingsprogramma UrbanSkills4U© een certificaat. Om in aanmerking te komen voor een certificaat wordt de deelnemer beoordeeld op zijn prestaties van de gemaakte opdrachten en aanwezigheidspercentage. Bij een voldoende beoordeling van de opdrachten en een minimale aanwezigheid van 80% ontvangt de deelnemer een certificaat.

Bewijs van deelname
Bij een onvoldoende beoordeling en een minimale aanwezigheid van 50% ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname. Indien de deelnemer minder dan 50% aanwezig is geweest, ontvangt hij/zij niets.

Trainingskosten
Alleen en speciaal voor de jongerenhulporganisaties bedragen de kosten voor deelname aan het trainingsprogramma UrbanSkills4U© € 680,00 per deelnemer inclusief cursusmateriaal. Bij aanmelding van een groep van minimaal 8 deelnemers en maximaal 12 deelnemers kunt u contact met ons opnemen voor het maken van een prijs opmaat.

Prijs opmaat
Bij aanmelding van een groep van minimaal 8 deelnemers en maximaal 12 deelnemers kunt u contact met ons opnemen voor het maken van een prijs opmaat.